Service 24/7: 08-522 256 99

xlent städ AB

OUR MISSION
We offer cleaning services in class to enhance the overall experience of the customer's business.  
 
A COMPREHENSIVE RANGE OF CLEANING
Our comprehensive service offering covers most within professional cleaning services for businesses and individual customers.  
 
PART OF THE EXPERIENCE
We always start with the customer's environment and business, with the objective to contribute to a positive and welcoming experience that really fits and works all year round. 
 
A COMPREHENSIVE CLEANING RANGE AND PART OF EXPERIENCE
A proprietary model that clarifies how to develop the company XlentStädModellen describing how we work and our approach to what we do. The model is clearly and concretely defined and we have developed tools that support. We work with the services that may be difficult to distinguish for a client. Our values and XlentStädModellen is what concretely makes the difference between us and other players.

.
Our model consists of the following components:
 

 
 
Vår affärsidé
Vi erbjuder städtjänster i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av kundens verksamhet.
 
ETT HELTÄCKANDE STÄDUTBUD
Vårt heltäckande tjänsteutbud täcker in det mesta inom professionella städtjänster för företag samt enskilda kunder.
 
EN DEL AV UPPLEVELSEN
Vi utgår alltid från kundens miljö och verksamhet med målsättning att bidra till en positiv och välkomnande helhetsupplevelse som verkligen passar och fungerar alla dagar året runt.
 
ETT HELTÄCKANDE STÄDUTBUD OCH EN DEL AV UPPLEVELSEN
En egen modell som tydliggör hur vi ska utveckla företaget XlentStädModellen beskriver hur vi arbetar och vår inställning till det vi gör. Modellen är tydligt och konkret definierad och vi har utvecklade verktyg som stödjer. Vi arbetar med tjänster som kan vara svåra att särskilja för en uppdragsgivare. Vår värdegrund och XlentStädModellen är det som konkret gör skillnad mellan oss och andra aktörer.
 


xxxx

-->