VÅR AFFÄRSIDÉ
Vi erbjuder städtjänster i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av kundens verksamhet.
 
ETT HELTÄCKANDE STÄDUTBUD
Vårt heltäckande tjänsteutbud täcker in det mesta inom professionella städtjänster för företag samt enskilda kunder.
 
EN DEL AV UPPLEVELSEN
Vi utgår alltid från kundens miljö och verksamhet med målsättning att bidra till en positiv och välkomnande helhetsupplevelse som verkligen passar och fungerar alla dagar året runt.
 
ETT HELTÄCKANDE STÄDUTBUD OCH EN DEL AV UPPLEVELSEN
En egen modell som tydliggör hur vi ska utveckla företaget XlentStädModellen beskriver hur vi arbetar och vår inställning till det vi gör. Modellen är tydligt och konkret definierad och vi har utvecklade verktyg som stödjer. Vi arbetar med tjänster som kan vara svåra att särskilja för en uppdragsgivare. Vår värdegrund och XlentStädModellen är det som konkret gör skillnad mellan oss och andra aktörer.

.
XlentStädModellen består av följande delar:

 
 
Vår affärsidé
Vi erbjuder städtjänster i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av kundens verksamhet.
 
ETT HELTÄCKANDE STÄDUTBUD
Vårt heltäckande tjänsteutbud täcker in det mesta inom professionella städtjänster för företag samt enskilda kunder.
 
EN DEL AV UPPLEVELSEN
Vi utgår alltid från kundens miljö och verksamhet med målsättning att bidra till en positiv och välkomnande helhetsupplevelse som verkligen passar och fungerar alla dagar året runt.
 
ETT HELTÄCKANDE STÄDUTBUD OCH EN DEL AV UPPLEVELSEN
En egen modell som tydliggör hur vi ska utveckla företaget XlentStädModellen beskriver hur vi arbetar och vår inställning till det vi gör. Modellen är tydligt och konkret definierad och vi har utvecklade verktyg som stödjer. Vi arbetar med tjänster som kan vara svåra att särskilja för en uppdragsgivare. Vår värdegrund och XlentStädModellen är det som konkret gör skillnad mellan oss och andra aktörer.
 


xxxx

-->